HƯỚNG DẪN CÁCH TÍCH ĐIỂM SS

Để có khả năng tăng sát thương cao, khi mobile tích lũy đủ 6 điểm SS là có thể sử dụng được Skill SS.

Để nhận được điểm SS sẽ có 3 cách

1: Sau khi hoàn thành lượt bắn của mobile sẽ được 1 điểm SS mặc định

2: Sử dụng các Skill của avatar có hỗ trợ tăng điểm SS như skill của các avatar GhostDancer, GhostSword...

3: Tận dụng các pha bắn đẹp để tăng điểm SS (0,5 điểm hoặc 1 điểm) như Sky Shot, Super Sky Shot, Tornado Shot, DigShot, Wind Master...

Trang chủ: http://gunboundm.vn
Kênh Youtube của GunBound M: https://goo.gl/eXnxvt
Hướng dẫn nạp thẻ