HƯỚNG DẪN HỆ MOBILE

Hệ Thống Mobile trong GunBound M được chia làm 3 hệ: 

Hệ Shield

Hệ Machine


Hệ Animal


Tạo ra một hệ thống cân bằng sức mạnh giữa các Mobile

Những Mobile hệ Animal thường yếu thế hơn những Mobile hệ Machine. Tuy nhiên, đó thì hệ Shield lại là khắc tinh của những hệ Machine nhưng lại phải chịu thua sức mạnh của Mobile hệ Animal.

Ngoài 3 hệ trên, vẫn còn 1 số Mobile khác sẽ không có hệ và không chịu ảnh hưởng bởi cái vòng tròn trên.

Hãy cùng tiếp tục khám phá thế giới Gunbound M nhé.

Group Cộng Đồng GunBound M: https://www.facebook.com/groups/con...
Kênh Youtube chính thức: https://goo.gl/eXnxvt
Hướng dẫn nạp thẻ