TÌM HIỂU VỀ GEAR TRONG GUNBOUND M

Đối với các Mobile, thẻ Mobile, Avatar không dùng đến, có thể tách để lấy Gear.

Bước 1: Chọn thẻ Mobile hoặc Avatar không dùng đến.

Bước 2: Chọn tính năng [Tách]

Bước 3: Chọn thẻ Mobile hoặc Avatar và số lượng thẻ muốn [Tách]

Bước 4: 

Tùy theo cấp độ của từng loại thẻ và Mobile mà số Gear có được sẽ khác nhau.

Khi Tách Thẻ Mobile, Thẻ Avatar:

+Tách thẻ cấp S: được 200~250 Gear
+Tách thẻ cấp A: được 3~4 Gear
+Tách thẻ cấp B: được 2 Gear
+Tách thẻ cấp C: được 1 Gear
Khi Tách Mobile:
Tách cấp S+S: được 1600~2000 Gear
Tách cấp C+C: được 8

Số Gear các bạn thu thập được sẽ đổi được các gói Mobile cấp cao trong Shop 

Group Cộng Đồng GunBound M: https://www.facebook.com/groups/con...
Kênh Youtube chính thức: https://goo.gl/eXnxvt
Hướng dẫn nạp thẻ